Peruskorko vs. BPLR-korko
 

BPLR on viitekorko, ja se on korko, jolla maan pankit lainaavat rahaa luottokelpoisimmille asiakkailleen. Tähän mennessä RBI on antanut pankeille ilmaisen juoksun BPLR: n korjaamiseksi, ja eri pankeilla on erilainen BPLR: n aiheuttama katkeruus asiakkaiden keskuudessa. Lisää siihen pankkien käytäntö tarjota lainoja paljon korkeammalla nopeudella kuin niiden BPLR, ja se täydentää tavallisten ihmisten kurjuutta. Tämän pitäen mielessä RBI on ehdottanut BPLR: n sijasta peruskoron käyttämistä 1.7.2011 alkaen, jota sovelletaan kaikkiin pankkeihin ympäri maata. Ymmärtäkäämme yksityiskohdat BPLR: n ja peruskoron väliset erot.

Vaikka kaikilla pankeilla on BPLR, on havaittu, että ne veloittavat korkeamman koron asuntolainoilta ja autolainoilta asiakkailta. Joissakin tapauksissa ero BPLR: n ja pankin perimän koron välillä on jopa 4%. Tällä hetkellä ei ole mekanismia, jolla koulutetaan asiakasta BPLR: stä ja siitä, kuinka nopeasti hänelle tarjotaan lainaa, ja miksi näiden kahden koron välillä on ero. Vaikka BPLR: n, joka tunnetaan myös nimellä prime-luottokorko tai yksinkertaisesti prime -korko, oli alun perin tarkoitus tuoda avoimuutta lainausjärjestelmässä, nähtiin, että pankit alkoivat käyttää BPLR: ää väärin, koska heillä oli vapaus asettaa omaa BPLR: ää. Asiakkaasta tuli vaikeaa verrata eri pankkien BPLR: ää, koska kaikilla oli erilainen BPLR. Toinen kaunakohta on se, että kun RBI laski prime-luottokorkoaan, pankit eivät seuranneet automaattisesti esimerkkiä ja jatkoivat lainanantoa korkeammalla korolla.

RBI: lle tuli selväksi, että BPLR-järjestelmä ei toiminut avoimesti ja että kuluttajien valitukset lisääntyivät räjähdysmäisesti. Tämän vuoksi RBI on tutkittuaan tutkimusryhmän suosituksia päättänyt soveltaa peruskorkoa BPLR: n sijasta 1.7.2011 alkaen. BPLR: n ja peruskoron välinen ero on, että nyt pankeille annetaan parametrit, kuten varojen kustannukset, operatiiviset kulut ja voittomarginaali, joka pankkien on annettava RBI: lle siitä, miten ne saapuivat peruskorkoonsa. Toisaalta, vaikka myös BPLR: n tapauksessa oli samanlaisia ​​parametrejä, ne olivat vähemmän yksityiskohtaisia, eikä myöskään RBI: llä ollut valtaa valvoa pankkien BPLR: ää. Nyt pankit pakotetaan noudattamaan johdonmukaista laskentamenetelmää verrattuna mielivaltaisiin menetelmiin, joita he ovat valinneet laskettaessa BPLR: ää.

Aikaisemmin pankit antoivat lainoja blue chip -yrityksille jopa alhaisemmalla korolla kuin niiden BPLR ja kompensoitiin myöntämällä korkeammilla lainoilla tavallisille kuluttajille, mutta nyt niitä on pyydetty olemaan myöntämättä lainoja, jotka ovat alhaisemmat kuin peruskorko. Kaikki tämä tarkoittaa selvästi, että peruskorkojärjestelmä on avoimempi kuin BPLR-järjestelmä.

Lyhyesti: BPLR-korko vs. peruskorko • BPLR on viitekorko, jonka pankit asettavat lainaamaan rahaa asiakkaille. • Pankit myönsivät jopa alhaisempia kuin BPLR-lainoja blue chip -yrityksille, kun taas tavallisten ihmisten korot olivat korkeammat. • Siksi RBI on päättänyt kaataa BPLR-järjestelmän ja ottanut käyttöön peruskoron, jota sovelletaan 1.7.2011 alkaen. • Peruskorko tuo avoimuutta laina-segmenttiin, koska pankit eivät voi antaa lainoja korkoa alhaisemmilla koroilla.