Vapaakauppa vs. PTA

Ajat ovat muuttuneet kylmän sodan aikakaudesta lähtien, samoin kuin maiden välinen kauppa. Vaikka kansainvälisen kaupan järjestönä tunnettujen maiden välistä kauppaa hallitsee maailmanjärjestö, maissa on noudatettava tätä etuuskohtelua koskevaa käytäntöä liittyessään maiden joukkoon auttaakseen lisäämään tavaroiden ja palveluiden kauppaa. Kaksi termiä PTA ja FTA kuullaan nykyään yleisesti maiden välisessä kaupassa. Nämä ovat samankaltaisia ​​käsitteitä, ja siksi tavallisten ihmisten mielessä on paljon sekaannusta siitä, mitä ne tosiasiallisesti tarkoittavat, ja jos ne ovat samat, miksi niillä on kaksi lyhennettä samaan tarkoitukseen kauppasuhteiden parantamiseksi.

Mikä on PTA?

PTA tarkoittaa etuuskohtelukauppaa koskevaa sopimusta, ja se on osallistujamaiden välinen taloussopimus, jonka tarkoituksena on parantaa kaupan määrää vähentämällä asteittain osallistujamaiden välisiä tariffeja. Kaupan esteitä ei poisteta kokonaan, mutta osallistumismaita pidetään parempina kuin muissa maailman maissa. WTO: sta poistuu siinä mielessä, että tulleja ja tariffeja alennetaan huomattavasti. WTO: n tavoitteena on samat tariffit ja tullit kansainvälisessä kaupassa maiden välillä, mutta PTA: n tapauksessa näitä tariffeja alennetaan paljon enemmän kuin mitä GATT sallii.

Mikä on vapaakauppa?

Vapaakauppa tarkoittaa vapaakauppasopimusta, ja sitä pidetään edistyneenä vaipana kaupan estolähteeseen osallistuvien maiden välisessä kaupassa. Nämä ovat maita, jotka sitoutuvat poistamaan kokonaan keinotekoiset esteet ja tariffit osallistuvien maiden välisestä kaupasta. Maat, joilla on kulttuuriset siteet ja maantieteelliset yhteydet, ovat todennäköisemmin tämän suuruisen kaupan lohkon. Yksi tällainen este on Euroopan unioni, jossa harjoitetaan vapaakauppaa unionin maiden välillä.

Mitä eroa on vapaakauppasopimuksen ja PTA: n välillä?

PTA: n ja vapaakauppasopimuksen tavoite olla samanlainen, näitä sopimuksia jakava ohut viiva hämärtää toisinaan, mutta on totta, että PTA on aina lähtökohta ja vapaakauppasopimus on kauppalohkoon osallistuvien maiden lopullinen tavoite. PTA: n tavoitteena on tariffien alentaminen, kun taas vapaakauppasopimuksen tavoitteena on tariffien kokonaan poistaminen.

Liittyvät linkit:

1. Tariffiesteiden ja muiden kuin tariffiesteiden ero

2. Ero GATT: n ja GATS: n välillä