GCF vs LCM

GCF ja LCM ovat kaksi tärkeää käsitettä, joita opetetaan nuorempien matematiikan luokissa. Nämä ovat tärkeitä käsitteitä matematiikassa, joita käytetään vielä myöhemmissäkin luokissa ratkaisemaan isompia, tiukempia kysymyksiä, mikä tekee välttämättömäksi ymmärtää, mitä nämä kaksi termiä tarkoittavat ja mitä eroa näiden kahden välillä on.

GCF

Kutsutaan myös suurimmaksi yhteiseksi tekijäksi, se tarkoittaa suurinta tekijää, joka kahdella tai useammalla numerolla on yhteistä. Se on kaikkien niiden tärkeimpien tekijöiden tulos, joilla näillä lukuilla on yhteistä. Katsotaanpa tätä esimerkillä.

16 = 2x2x2x2

24 = 2x2x2x3

Molemmille numeroille on kolme 2: ta, jotka ovat yhteisiä, joten GCF olisi 2x2x2 = 8

LCM

Ymmärtääksemme pienimmän yleisen monikerta-arvon, meidän on tiedettävä, mistä kertoimet ovat. Se on numero, joka on 2 tai useamman numeron monikerta. Esimerkiksi, jos 2 ja 3 ovat meille annettuja numeroita, 0, 6, 12, 18, 24…. ovat näiden kahden numeron kerrannaiset.

Silloin on selvää, että vähiten yleinen monikerta on pienin luku (nollaa lukuun ottamatta), joka on kahden numeron monikerta. Tässä esimerkissä se on tietysti 6.

LCM tunnetaan myös pienimmänä kokonaislukuna, joka voidaan jakaa molemmilla annetuilla numeroilla. Tässä,

6/2 = 3

Ja 6/3 = 2.

Koska 6 on jaollinen sekä 2: lle että 3: lle, se on 2: n ja 3: n LCM.

Ero GCF: n ja LCM: n välillä on itsestään selvä. Vaikka GCF on suurin lukumäärä, joka on jaettu kahden tai useamman luvun tekijöiden välillä, LCM on pienin luku, joka on jaettavissa molemmille (tai useammille) numeroille. Jotta voitaisiin löytää joko LCM tai GCF, jossa on 2 tai enemmän numeroita, on välttämätöntä laskea ne.