Hevosvoimaa vs. Kilowattit

Hevosvoimaa ja kilowattia ovat kaksi yksikköä, joita käytetään järjestelmien tehon mittaamiseen. Näitä yksiköitä käytetään laajalti muun muassa sähköntuotannossa, sähkötekniikassa, koneenrakennuksessa ja jopa autotekniikassa. On välttämätöntä, että näistä käsitteistä on selkeä käsitys, jotta ymmärrämme tällaiset kentät kokonaan. Tässä artikkelissa aiomme keskustella siitä, mitä hevosvoimaa ja kilowattia ovat, niiden määritelmiä, niiden yhtäläisyyksiä, hevosvoiman ja kilowattin käyttöä ja lopuksi hevosvoiman ja kilowattien eroja.

Kilowatti

Kilowatti on yksikkö, jota käytetään tehon mittaamiseen. Voiman käsitteen ymmärtämiseksi on ensin ymmärrettävä energian käsite. Energia on käsite, joka ei ole intuitiivinen. Termi "energia" on johdettu kreikan sanasta "energeia", joka tarkoittaa toimintaa tai toimintaa. Tässä mielessä energia on toiminnan taustalla oleva mekanismi. Energia ei ole suoraan havaittavissa oleva määrä. Se voidaan kuitenkin laskea mittaamalla ulkoiset ominaisuudet. Energiaa löytyy monista muodoista. Kineettinen energia, lämpöenergia ja potentiaalienergia ovat muutamia mainitaksemme. Teho on energiantuotannon tai muunnoksen nopeus. Voimayksiköt ovat jouleja sekunnissa. Tämä yksikkö tunnetaan myös nimellä wattia. Tuhannen watin yksikkö tunnetaan kilowattina. Watt on SI-yksikkö tehon mittaamiseksi. Wattien tunnistamiseen käytetty symboli on W, kun taas kilowattien symboli on KW. Yksikkövanti on nimetty fyysikko James Wattin kunniaksi, joka oli suuri avustaja energia-alalla. Koska teho on tehonopeus, tehon kerrottuna ajasta saadaan energiaa. Yksikköä kilowattituntia käytetään sähkössä energian tunnistamiseen.

hevosvoima

Hevosvoimaa on yksikkö, jota käytetään tehon mittaamiseen. Hevosvoiman merkitsemiseen käytetty termi on hp. Yksikköhevosvoima on alun perin luotu vertailemaan höyrylaivojen ja vetohevosten voimaa. Vaikka SI-järjestelmä on standardi mittausjärjestelmä useimmissa maissa, hevosvoima on edelleen yleisimmin käytetty moottori autoissa, sähkömoottoreissa ja monissa muissa mekaanisissa laitteissa. Hevosvoiman arvo voi vaihdella määritelmästä riippuen 735,5–750 wattiin. Yksi tärkeimmistä autoteollisuuden hevosvoiman määritelmistä on jarruhevosvoima tai hevosvoima. Jarruhevosvoima on moottorin teho ilman vaihdelaatikkoa ja muita varusteita. Muita hevosvoiman muotoja ovat metrinen hevosvoima, PS, CV, kattilan hevosvoimaa, sähköinen hp ja monet muut. Moottorien osalta teho on yhtä suuri kuin vääntömomentin ja moottorin taajuuden kerrottuna vakiona käytetyistä yksiköistä riippuen.

Mikä ero on hevosvoiman ja kilowatin välillä? • Kilowatti on yksikkö, jota käytetään SI (metrinen) järjestelmässä, kun taas hevosvoima ei ole vakioyksikkö. • Hevosvoimaa ei ole määritelty yksikkö, mutta kilowatti on hyvin määritelty yksikkö. • Hevosvoimalla on monia muotoja, kuten murtohevosvoimaa, metristä hevosvoimaa, kattilan hevosvoimaa jne. Kilowatti on vain yksi muoto. • Yksikköhevosvoimaa käytetään laajalti autoteollisuudessa, kun taas kilowattia käytetään laajasti sähköjärjestelmissä.