Irrationaaliset vs. rationaaliset numerot

Rational numero ja irrationaalinen luku ovat molemmat reaalilukuja. Molemmat ovat arvoja, jotka edustavat tiettyä määrää tiettynä jatkuvuutena. Matematiikka ja numerot eivät ole kaikkien teekuppi, joten joskus joidenkin mielestä on hämmentävää erottaa mikä on järkevä ja mikä on irrationaalinen luku.

Järkevä numero

Ratsionaaliluku on oikeasti mikä tahansa luku, joka voidaan ilmaista murto-osana kahta kokonaislukua x / y, missä y tai nimittäjä ei ole nolla. Koska nimittäjä voi olla yhtä, voimme päätellä, että kaikki kokonaisluvut ovat rationaaliluku. Sana rationaalinen johdettiin alun perin sanasuhteesta, koska taas ne voidaan ilmaista suhteena x / y, koska molemmat ovat kokonaislukuja.

Irrationaalinen luku

Irrationaaliset numerot, mitä sen nimi voi tarkoittaa, ovat ne numerot, jotka eivät ole järkeviä. Näitä numeroita ei voi kirjoittaa murtomuodossa; vaikka voit kirjoittaa sen desimaalimuodossa. Irrationaaliset luvut ovat niitä todellisia lukuja, jotka eivät ole rationaalisia. Esimerkkejä irrationaalisista numeroista ovat seuraavat: kultainen suhde ja neliöjuuri 2, koska et voi ilmaista kaikkia näitä lukuja murto-muodossa.

Ero irrationaalisten ja rationaalisten numeroiden välillä

Tässä on joitain eroja, jotka tulisi oppia rationaalisista ja irrationaalisista numeroista. Ensinnäkin rationaaliluvut ovat lukuja, jotka voimme kirjoittaa murto-osana; niitä lukuja, joita emme voi ilmaista murto-osina, kutsutaan irrationaaliksi, kuten pi. Numero 2 on rationaalinen luku, mutta sen neliöjuuri ei ole. Voidaan varmasti sanoa, että kaikki kokonaisluvut ovat rationaalisia lukuja, mutta ei voida sanoa, että kaikki ei-kokonaisluvut olisivat irrationaalisia. Kuten edellä todettiin, rationaaliset numerot voidaan kirjoittaa murto-osina; se voidaan kuitenkin kirjoittaa myös desimaalina. Irrationaaliset numerot voidaan kirjoittaa desimaalina, mutta ei murto-osina.

Edellä mainitun tarkasteleminen voi päästä eroon näiden kahden välisen eron hallitsemisesta.

Lyhyesti: • Kaikki kokonaisluvut ovat rationaalisia lukuja; mutta se ei välttämättä tarkoita, että kaikki ei-kokonaisluvut ovat irrationaalisia. • rationaaliluvut voidaan ilmaista sekä murto- että desimaalilukuna; irrationaaliset luvut voidaan ilmaista desimaalina, mutta ei murto-muodossa.