Lunastus vs. pelastus
 

Lunastuksen ja pelastuksen välinen ero voidaan selittää paremmin kristinuskon yhteydessä, koska lunastus ja pelastus ovat kaksi uskoa kristinuskon uskontoon. Vaikka molemmat ovat Jumalan tekoja, on jonkin verran eroa siinä, miten kristittyjen tulisi suhtautua niihin. Kullakin termillä on myös useita tapoja. Koska molemmat viittaavat ihmisten pelastamiseen synnistä, erotti yksi termi toisistaan ​​sen, kuinka tämä pelastus tapahtuu. Seurauksena on, että näiden kahden käsitteen välillä on ero, ja tämä ero on ymmärrettävä, tiedettävä enemmän kristinuskon dogmeista. Tämä artikkeli asettaa tavoitteeksi lunastuksen ja pelastuksen erojen käsittelemisen.

Mikä on lunastus?

Oxfordin englanninkielisen sanakirjan mukaan lunastus tarkoittaa 'synnistä, virheestä tai pahasta pelastamista tai pelastamista'. Lunastus johtuu suoraan Kaikkivaltiaasta. Toisin sanoen voidaan sanoa, että Jumalalla on suurempi rooli lunastuksessa kuin pelastuksessa. Uskotaan, että lunastuksia tapahtui vain kerran historiassa ja samoin myös Egyptistä tapahtuvan maastamuuton aikana. Tällöin on mielenkiintoista huomata, että lunastusta ei suorittanut Kaikkivaltiaan enkeli tai sanansaattaja, vaan Kaikkivaltias itse.

Lunastukseen liittyy toinenkin usko. Siinä teologit sanovat, että sanaa lunastus käytetään, kun otamme koko ihmiskunnan. Totuuden havainnollistamiseksi he sanovat, että kun Kristus antoi henkensä pelastaakseen koko ihmiskunnan rangaistusvelvolta, tämä tapahtuma tunnetaan lunastuksena. Tämä johtuu siitä, että Kristus lunasti koko ihmiskunnan.

Ero lunastuksen ja pelastuksen välillä

Mikä on pelastus?

Oxfordin englanninkielisen sanakirjan mukaan pelastus tarkoittaa 'vapautusta synnistä ja sen seurauksista, jotka kristityt uskovat saavan aikaan uskossa Kristukseen.' Sitten jälleen pelastus tapahtuu ihmisille tai harjoitteleville kristittyille lähettämällä lähettiläitä. Voidaan sanoa, että lähettiläs ottaa vastuun pelastuksen täsmentämisestä. Kristus oli Jumalan lähettiläs. Jumala on jälleen se, joka antaa sanansaattajalle vallan pelastaa ihmisiä. Lähettäjän on siis tarkoitus käyttää Kaikkivaltiaan hänelle antamaa voimaa pelastaakseen ihmiset vaikeuksista tarvittaessa. Lisäksi pelastuksen uskotaan tapahtuneen useita kertoja historiassa. Se tarkoittaa vain, että Kaikkivaltias on lähettänyt lähettiläitä tai enkeleitä useita kertoja pelastukseen. On mielenkiintoista huomata, että sana pelastus korvaa toisinaan myös useilla muilla sanoilla, kuten ihmeillä, ihmeillä ja vastaavilla. Pelastuksen käsite valmistaa uskoa siihen, että ihmeitä tapahtuu Kaikkivaltiaan siunauksilla ja suosimalla. Käytännössä kiitetään Kaikkivaltiaita ja sitten sanansaattajaa vastaavasti lunastuksen ja pelastuksen toimista.

Sitten on toinen usko pelastukseen. Ihmiset uskovat, että kun käytämme maailman pelastusta, se viittaa enemmän yksilön pelastamiseen. Sen mukaan Kristus on pelastanut jokaisen meistä. Se on pelastus.

Mitä eroa lunastuksen ja pelastuksen välillä on?

• Sekä lunastus että pelastus viittaavat ihmisten pelastamiseen synnistä.

• Jumala on mukana enemmän lunastuksessa kuin pelastuksessa. Tämä on suuri ero lunastuksen ja pelastuksen välillä.

• Kun Jumala ottaa ohjaukset lunastuksessa, pelastus annetaan ihmisille sanansaattajien kautta.

• Lunastamiseen Jumala osallistuu suoraan, kun taas pelastukseen Jumala on osallisena epäsuorasti.

• On myös usko, että lunastus viittaa koko ihmiskunnan pelastamiseen ja pelastus viittaa kunkin yksilön pelastamiseen rangaistuksen velasta.

Kuvat kohteliaisuus:

  1. Kristus ristillä Wikicommonsin kautta (Public Domain)