Todistus vs. Todistus
 

Oikeudellisella alalla todistuksen ja todistuksen välillä on suuri merkitys. Kuten me kaikki tiedämme, lailla on monia termejä, joilla näyttää olevan sama merkitys, mutta joilla on silti hienovaraiset erottelut. Voidaan kerran sanoa, että termit "todistus" ja "todistus" kuvaavat tätä asiaa parhaiten. Ne esittävät ymmärryksen siinä mielessä, että monet meistä ymmärtävät termit usein tarkoittavan yhtä ja samaa asiaa, kun näiden kahden välillä on tosiasiassa pieni ero. Tämä ero on niin hieno, että se lähes hämärtää erotusta, mikä johtaa sekaannuksen jälkeen. Suurin osa meistä tuntee jonkin verran termin "todistus", joka perinteisesti viittaa todistajan vannomiseen vakuutukseksi tuomioistuimessa tai henkilön valan tai vakuutuksen antamaan ilmoitukseen tuomioistuimessa. Ilmauksen ”suosittelu” määritelmä ei kuitenkaan ole niin tuttu monille meille, etenkin oikeudellisessa yhteydessä.

Mikä on todistus?

Kuten edellä mainittiin, todistaminen on perinteisesti määritelty todistajan juhlaiseksi julistamiseksi valassa tai vakuutuksessa. Tämä ilmoitus tehdään yleensä tuomioistuimessa. Todistus voidaan tyypillisesti antaa kirjallisessa muodossa tai suullisesti, vaikka jälkimmäinen on suositumpi ilmoitusmenetelmä. Tämä todistajan antama lausunto sisältää lausunnon tosiseikoista, jotka liittyvät tiettyyn tapaukseen, olosuhteeseen tai tapahtumaan. Se tunnustetaan myös eräänlaisena todisteena, joka annetaan tietyn tosiasian tai tosiseikkojen todistamiseksi asiassa. Muista, että kun henkilö antaa valan tai vakuutuksen nojalla tällaisessa muodossa ilmoituksen, hän vannoo tai lupaa julistaa totuuden. Niinpä henkilölle, jonka todetaan antavan väärän ilmoituksen tai ilmoittavan vääriä tai virheellisiä tosiseikkoja, syytetään väärinkäytöksestä.

Ero todistuksen ja todistuksen välillä

Mikä on suositus?

Yleisesti ottaen termiä 'suosittelu' käytetään yleensä viittaamaan henkilön luonteeseen tai pätevyyteen tai palvelun tai tuotteen arvoon liittyvään kirjalliseen tai suulliseen suositukseen. Tämä määritelmä merkitsee subjektiivista puolta, koska se ilmaisee henkilökohtaisen mielipiteen tai ilmaisee henkilökohtaisen arvion tai hyväksynnän. Oikeudellisessa tilanteessa se on kuitenkin hiukan erilainen. Perinteisesti laillisella todistuksella viitataan kirjalliseen lausuntoon, joka annetaan tietyn tosiasian, totuuden tai vaatimuksen tueksi. On tärkeää huomata, että lausunto voidaan antaa myös suullisesti, eikä sen tarvitse olla rajattu vain kirjalliseen muotoon. Ajattele suosittelua kirjallisen tai suullisena suosituksena tai yksinkertaisemmin sanottuna tietyn tosiasian tai vaatimuksen hyväksymisessä. Joissakin tapauksissa todistuksella viitataan todistajan todistusta tukevalla lausunnolla tai toisin sanoen todistajan tosiasioita tukevilla tosiseikoilla.

Mitä eroa todistuksella ja todistuksella on?

• Todistuksella tarkoitetaan henkilön valan tai vakuutuksen nojalla antamaa lausuntoa tuomioistuimessa.

• Lausunto puolestaan ​​tarkoittaa lausuntoa, joka on annettu tietyn tosiasian, totuuden tai väitteen tueksi.

• Termi 'todistus' on todistajan lausunto oikeudenkäynnissä.

• Sitä vastoin suositus toimii lisäyksenä eräänlaisena tai jotain jota käytetään todistuksen tukemiseen.

Kuvat kohteliaisuus:


  1. Todistuksen antaminen Jeremy112233: lta (CC BY 3.0)