Keskeinen ero - siirto vs. osakkeiden siirto

Osakkeiden luovuttamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen sisältyy molemmat muutokset yhtiön osakkeiden omistuksessa. Osakkeiden luovutuksella tarkoitetaan sijoittajaa, joka muuttaa vapaaehtoisesti omistamaansa osakkeita luovuttamalla ne toiselle sijoittajalle. Osakkeiden luovuttaminen on mekanismi, jolla omistusoikeus osakkeisiin siirtyy kuoleman, perinnön, perinnön tai konkurssin seurauksena. Tämä on keskeinen ero osakkeiden luovutuksen ja luovutuksen välillä.

SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleiskatsaus ja keskeiset erot 2. Mikä on osakkeiden siirto 3. Mikä on osakkeiden siirto 4. Vertailu vertailussa rinnakkain - siirto vs. osakkeiden siirto

Mikä on osakkeiden luovutus

Osakkeita voidaan luovuttaa monien tilanteiden vuoksi, kuten uuden pääoman hankkiminen, osakkeiden lahjoittaminen toiselle henkilölle tai sijoituksen palauttaminen (sijoituksen palauttaminen). Tässä yhteydessä osakkeiden alkuperäiseen omistajaan viitataan ”luovuttajana” ja uudeksi osakkeenomistajaksi ”luovuttajaksi”. Osakkeiden luovutuksessa olisi täytettävä ”osakesiirtolomake”, jossa on kaikki siirron kannalta merkitykselliset tiedot, ja osaketodistus olisi myös luovutettava uudelle omistajalle. Uusi osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan leimaveron osakkeiden luovutuksesta, mikäli omistaja maksaa yli 1 000 puntaa osakkeiden hankkimisesta.

Pörssiyhtiön osakkeet ovat yleensä vapaasti luovutettavissa. Kun osake on listattu pörssissä, osakemerkijöillä on rajoitettu määräysvalta. Osakkeiden siirron rajoittamiseen voidaan kuitenkin soveltaa ennalta sovittuja perusteita seuraavasti.

Yhtiöjärjestyksen mukaiset rajoitukset

Yhtiöjärjestyksessä määritellään, miten yhtiötä johdetaan, johdetaan ja omistataan. Perustamissäännökset voivat asettaa rajoituksia yhtiön valtuuksille osakkeenomistajien etujen suojaamiseksi. AOA voi myös ilmoittaa yrityksen kyvyn hankkia osakkeita tietyllä ajankohtana

Osakassopimukset

Kyseessä on yhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jonka päätarkoitus on turvaa heidän sijoituksensa. Tämän tyyppinen sopimus voidaan tehdä kollektiivisesti kaikkien osakkeenomistajien keskuudessa tai tietyn osakkeenomistajaryhmän sisällä. Lausekkeita voidaan sisällyttää estämään ei-toivottujen osapuolten hankkiminen yhtiön osakkeita, mikä voi johtaa määräysvallan heikentymiseen.

Hallituksen kieltäytyminen

Hallituksella on yhtiöjärjestyksen nojalla valtuudet hyväksyä tai hylätä osakkeiden luovuttamispyyntö. Jos johtajat katsovat, että siirtopyyntö ei ole yhtiön edun mukainen, he eivät salli siirtoa edetä. Erityinen päätöslauselma on tehtävä, jos johtajat haluavat kieltää siirron.

Ero osakkeiden siirrossa ja siirrossa

Mikä on osakkeiden luovutus?

Luovuttajan on suoritettava voimassa oleva teko luovutuksensaajan hyväksi, jotta osakkeen luovutus toteutuisi. Osakkeiden luovuttamiseen liittyvät säännökset on määritelty vuoden 2013 osakeyhtiölain 56 §: ssä. Osakkeenomistajan kuoleman yhteydessä osakkeet siirretään hänen laillisille perillisilleen. Edunsaajan perillisten nimien olisi oltava merkittyinä yhtiön jäsenrekisteriin, jotta heillä olisi oikeus kuolleen osakkeenomistajan osakkeisiin.

Kuolleen osakkeenomistajan osakkeiden luovuttamiseen tarvittavat asiakirjat ovat,

  • Kuolemantodistuksen oikeaksi todistettu jäljennös Alkuperäinen osaketodistus Hallintokirjeen perintötodistus Laillisten perillisten allekirjoittama lähetyspyyntö

Mikä on ero osakkeiden luovutuksen ja siirron välillä?

Siirto vs. osakkeiden luovutus
Nykyisen osakkeenomistajan vapaaehtoinen luovutus osakkeenomistajalle.Omistus muuttuu osakkeenomistajan kuoleman, konkurssin tai perinnön yhteydessä.
harkinta
Huomiota vaaditaan.Huomiota ei tarvita.
Hallituksen puheenvuoro
Hallitus voi kieltäytyä luovuttamasta osakkeita.Hallitus ei voi kieltäytyä luovuttamasta osakkeita.
Vaatimus
Luovutuksen jälkeen alkuperäisellä ei ole velvollisuutta osakkeisiin.Uusi haltija jatkaa alkuperäistä velvoitetta.

Lähdeluettelo:

Kuvan kohteliaisuus:

”Filippiinien pörssi-hallitus” Katrina.Tuliao - (CC BY 2.0) Commons Wikimedia -sivuston kautta